ŠKOLENÍ STROJNÍKŮ

Základní informace

Školicí středisko, které získalo akreditaci jíž v r. 2004 Ministerstvem průmyslu a obchodu a jako certifikovaný zkušební komisař s dlouholetou zkušenosti nabízím školení v oblasti obsluh stavebních a zemních strojů.

Školení strojníků provádím dle vyhl. č. 77/1965 Sb.Nabídka kurzů a školení


Základní kurz obsluh stavebních strojů.

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k obsluze stavebních strojů dle vyhlášky 77/1965 Sb. (kolové a pásové nakladače, kolová a pásová rypadla, pásové a kolové dozéry, silniční válce, gradery, kompresory, elektrické centrály, vrtné soupravy, stroj pro zakládání, finišéry, obalovny živočišných směsí, centrálních betonárek, automixů a čerpadel betonových směsí, zařízení pro napínání a injektáž)

Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný PRŮKAZ STROJNÍKA OBSLUHY (strojnický průkaz) s požadovaným typem strojů.

Rozšiřovací kurz obsluh stavebních strojů

Kurz je určen pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze stavebních strojů a rozšiřuje oprávnění na další druhy stavebních strojů dle vyhlášky 77/1965 Sb.

Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči rozšířen stávající PRŮKAZ STROJNÍKA OBSLUHY (strojnický průkaz) o požadovaný typy strojů.

Před zahájením základního a rozšiřovacího kurzu účastnící předloží:

Vyplněnou přihlášku - ke stažení na https://katedry.czu.cz/strojnici/ke-stazeni/ - vytisknout oboustranně, s potvrzenou praxi a potvrzenou zdravotní způsobilosti doktorem. K přihlášce přiložte 1x fotografii.

Opakované školení obsluh stavebních strojů

Je určeno pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze stavebních strojů (1x za 2 roky).

Po absolvování kurzu a přezkoušení je uchazeči potvrzeno v PRŮKAZU STROJNÍKA OBSLUHY (strojnický průkaz) opakované školeni s platností 2 roky.Důležité informace k výcviku obsluh stavebních a zemních strojů

Samostatně obsluhovat stroje pro zemní a jiné stavební práce ve smyslu vyhl. č. 77/1965 Sb. může osoba, která vlastní Průkaz strojníka s příslušným oprávněním, byla na stroji prakticky zacvičena a seznámena s jeho "návodem k obsluze". K obsluze strojů se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích musí strojník vlastnit řidičský průkaz skupiny "T" nebo "C", v případě maximální přípustné hmotnosti stroje do 3500 kg postačí skupina "B".

Školení pro Vás zajistím v moderně vybavených prostorách, popřípadě dle dohody v místě Vašeho pracoviště a to po konzultaci i v termínech dle Vaších požadavků.


© 2017 Ing. František Kmínek - kurzy, školení, prodej
Vytvořeno službou Webnode