Školení jeřábníků a vazačů

Kurzy pro jeřábníky a vazače

Základní kurz vazačů

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k provádění vázání břemen. Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný VAZAČSKÝ PRŮKAZ umožňující provádět vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků a různými způsoby a řídit manipulace s nimi.

Základní kurz jeřábníků

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k obsluze jeřábů (O-zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové a konzolové, jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země, A-mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny, AS-mostové jeřáby speciálního použití , jako např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové, B-věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem, C-kolejové a železniční výložníkové jeřáby, D-mobilní jeřáby, E-plovoucí jeřáby, F-lanové jeřáby, N-nakládací jeřáby, hydraulické ruky, jeřábové zařízení mobilních strojů, manipulačních vozíků apod.). Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný JEŘÁBNICKÝ PRŮKAZ požadovaného typu skupiny.

Rozšiřovací kurz jeřábníků

Kurz je určen pro pracovníky vlastnící jeřábnický průkaz a rozšiřuje oprávnění na další druhy. Po absolvování kurzu je uchazeči rozšířen stávající JEŘÁBNICKÝ PRŮKAZ o požadovaný typ.

Opakované školení jeřábníků, vazačů

Je určeno pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze jeřábů, vázání břemen (1x za 12 měsíců). Po absolvování školení je uchazeči potvrzeno v jeřábnickém, vazačském průkazu opakované školeni s platností 1 rok.

Provádím i školení pro obsluhy pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Obsluhovat pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) mohou pouze řádně vyškolené a oprávněné osoby. Provozovatel plošin nesmí připustit, aby plošinu obsluhovaly osoby, které nejsou vyškolené, prakticky zacvičené, seznámené s návodem k obsluze a zdravotně způsobilé a není jím vystaven průkaz.

Důležité informace k výcviku jeřábníků a vazačů

Jeřábník a vazač jsou osoby určené k obsluze zdvihacích zařízení. Jeřábník musí vlastnit příslušné oprávnění k obsluze jeřábů - jeřábnický průkaz, být prakticky zacvičen v obsluze konkrétního zdvihacího zařízení a seznámen s jeho Návodem k obsluze. Vazač musí vlastnit příslušné oprávnění k vázání břemen - vazačský průkaz, být prakticky zacvičen s používanými prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen a seznámen s jejich návodem k obsluze.