Školení obsluh motorových pil a křovinořezů

Kurzy obsluh motorových pil a křovinořezů

Základní kurz obsluh řetězových motorových pil

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k provádění prací s řetězovou motorovou pilou mimo těžbu. Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný průkaz umožňující vykonávat krácení dříví pomocí přenosné řetězové pily na pracovištích mimo lesní těžbu a pracovištích obdobného charakteru (práce prováděné na nelesních pozemcích při údržbě parků, sadů, pozemků u pozemních komunikací, v obvodu dráhy, břehových porostů, pěstební práce, ošetřování stromů, soustřeďování dříví, manipulace, skladování a odvoz dříví, práce ve výškách na stojících stromech).

Základní kurz obsluh křovinořezů

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k provádění prací s křovinořezem. Po absolvování kurzu je uchazeči vystaven platný průkaz umožňující vykonávat práci křovinořezem jehož řezným nástrojem je rotující kotouč, nůž nebo struna na pracovištích v lese a na pracovištích obdobného charakteru (práce prováděné na lesních a nelesních pozemcích při údržbě lesů, parků, sadů, pozemků u pozemních komunikací, v obvodu dráhy, břehových porostů, pěstební práce).

Opakované školení řetězových motorových pil a křovinořezů

Je určeno pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze řetězových motorových pil a křovinořezů (1x za 12 měsíců). Po absolvování školení je uchazeči potvrzeno v příslušném průkazu opakované školeni s platností 1 rok.