Školení obsluh manipulačních vozíků

  Kurzy pro řidiče manipulačních vozíků

      Základní kurz obsluh řidičů manipulačních vozíků

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k obsluze manipulačních vozíků (A - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené, B - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákových řízením, C - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením, D - vysokozdvižné ručně vedené, E - vysokozdvižné s pákovým řízením, W1 - vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 tun nosnosti, W2 - vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 tun nosnosti, G - vysokozdvižné se zdvihací plošinou, Z - zvláštní vozíky).

Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný průkaz s požadovaným druhem a třídou.

                                                               Rozšiřovací kurz řidičů manipulačních vozíků

Kurz je určen pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze manipulačních vozíků a rozšiřuje oprávnění na další druhy.

Po absolvování kurzu je uchazeči rozšířen stávající průkaz o požadovaný druh a třídu.

                                                             Opakované školení řidičů manipulačních vozíků

Je určeno pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze manipulačních vozíků (1x za 12 měsíců)

Po absolvování školení a je uchazeči potvrzeno v průkazu obsluh motorových vozíků opakované školeni s platností 1 rok.

           Důležité informace k výcviku obsluh manipulačních vozíků

Obsluhovat manipulační vozíky mohou pouze osoby, které jsou k obsluze odborně, tělesně a duševně způsobilé. Odborně způsobilé znamená prakticky zacvičené, teoreticky vyškolené a seznámené s návodem k obsluze používaného vozíku. Pro jízdu s vozíkem na pozemní komunikaci musí obsluha vlastnit též řidičský průkaz skupiny "T" nebo "C", do 3500 kg max. přípustné hmotnosti vozíku postačí "B".