Kurzy pro řidiče manipulačních vozíků

Základní kurz obsluh řidičů manipulačních vozíků

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k obsluze manipulačních vozíků (A - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené, B - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákových řízením, C - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením, D - vysokozdvižné ručně vedené, E - vysokozdvižné s pákovým řízením, W1 - vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 tun nosnosti, W2 - vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 tun nosnosti, G - vysokozdvižné se zdvihací plošinou, Z - zvláštní vozíky).

Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný průkaz s požadovaným druhem a třídou.

Rozšiřovací kurz řidičů manipulačních vozíků

Kurz je určen pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze manipulačních vozíků a rozšiřuje oprávnění na další druhy.

Po absolvování kurzu je uchazeči rozšířen stávající průkaz o požadovaný druh a třídu.

Opakované školení řidičů manipulačních vozíků

Je určeno pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze manipulačních vozíků (1x za 12 měsíců)

Po absolvování školení a je uchazeči potvrzeno v průkazu obsluh motorových vozíků opakované školeni s platností 1 rok.

                                 Důležité informace k výcviku obsluh manipulačních vozíků

Obsluhovat manipulační vozíky mohou pouze osoby, které jsou k obsluze odborně, tělesně a duševně způsobilé. Odborně způsobilé znamená prakticky zacvičené, teoreticky vyškolené a seznámené s návodem k obsluze používaného vozíku. Pro jízdu s vozíkem na pozemní komunikaci musí obsluha vlastnit též řidičský průkaz skupiny "T" nebo "C", do 3500 kg max. přípustné hmotnosti vozíku postačí "B".

Kurzy pro jeřábníky a vazače

Základní kurz vazačů

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k provádění vázání břemen. Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný VAZAČSKÝ PRŮKAZ umožňující provádět vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků a různými způsoby a řídit manipulace s nimi.

Základní kurz jeřábníků

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k obsluze jeřábů (O-zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové a konzolové, jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země, A-mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny, AS-mostové jeřáby speciálního použití , jako např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové, B-věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem, C-kolejové a železniční výložníkové jeřáby, D-mobilní jeřáby, E-plovoucí jeřáby, F-lanové jeřáby, N-nakládací jeřáby, hydraulické ruky, jeřábové zařízení mobilních strojů, manipulačních vozíků apod.). Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný JEŘÁBNICKÝ PRŮKAZ požadovaného typu skupiny.

Rozšiřovací kurz jeřábníků

Kurz je určen pro pracovníky vlastnící jeřábnický průkaz a rozšiřuje oprávnění na další druhy. Po absolvování kurzu je uchazeči rozšířen stávající JEŘÁBNICKÝ PRŮKAZ o požadovaný typ.

Opakované školení jeřábníků, vazačů

Je určeno pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze jeřábů, vázání břemen (1x za 12 měsíců). Po absolvování školení je uchazeči potvrzeno v jeřábnickém, vazačském průkazu opakované školeni s platností 1 rok.

Provádím i školení pro obsluhy pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Obsluhovat pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) mohou pouze řádně vyškolené a oprávněné osoby. Provozovatel plošin nesmí připustit, aby plošinu obsluhovaly osoby, které nejsou vyškolené, prakticky zacvičené, seznámené s návodem k obsluze a zdravotně způsobilé a není jím vystaven průkaz.

                          Důležité informace k výcviku jeřábníků a vazačů

Jeřábník a vazač jsou osoby určené k obsluze zdvihacích zařízení. Jeřábník musí vlastnit příslušné oprávnění k obsluze jeřábů - jeřábnický průkaz, být prakticky zacvičen v obsluze konkrétního zdvihacího zařízení a seznámen s jeho Návodem k obsluze. Vazač musí vlastnit příslušné oprávnění k vázání břemen - vazačský průkaz, být prakticky zacvičen s používanými prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen a seznámen s jejich návodem k obsluze.


Kurzy obsluh motorových pil a křovinořezů

Základní kurz obsluh řetězových motorových pil

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k provádění prací s řetězovou motorovou pilou mimo těžbu. Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný průkaz umožňující vykonávat krácení dříví pomocí přenosné řetězové pily na pracovištích mimo lesní těžbu a pracovištích obdobného charakteru (práce prováděné na nelesních pozemcích při údržbě parků, sadů, pozemků u pozemních komunikací, v obvodu dráhy, břehových porostů, pěstební práce, ošetřování stromů, soustřeďování dříví, manipulace, skladování a odvoz dříví, práce ve výškách na stojících stromech).

Základní kurz obsluh křovinořezů

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k provádění prací s křovinořezem. Po absolvování kurzu je uchazeči vystaven platný průkaz umožňující vykonávat práci křovinořezem jehož řezným nástrojem je rotující kotouč, nůž nebo struna na pracovištích v lese a na pracovištích obdobného charakteru (práce prováděné na lesních a nelesních pozemcích při údržbě lesů, parků, sadů, pozemků u pozemních komunikací, v obvodu dráhy, břehových porostů, pěstební práce).

Opakované školení řetězových motorových pil a křovinořezů

Je určeno pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze řetězových motorových pil a křovinořezů (1x za 12 měsíců). Po absolvování školení je uchazeči potvrzeno v příslušném průkazu opakované školeni s platností 1 rok.