Školení strojníků

V akreditovaném školicím středisku


DŮVODY PROČ K NÁM

                Individuální přístup

Termíny kurzů a školení přizpůsobím Vaším požadavkům. Školení provedu ve Vaších prostorách.  

Zkušený tým lektorů

Nabízím dlouholeté zkušenosti a spolupracují se zkušenými odbornými lektory pro jednotlivé oblasti nabízeného školení.


                                         V souladu s legislativou

Všechna prováděná školení a kurzy pro získání oprávnění plně odpovídají požadavkům platné legislativy a to zejména z hlediska jejich obsahu, rozsahu i zpracování dokumentace.